Ministranci i Lektorzy
Ministranci i lektorzy naszej parafii
 

Podstawową zasadą i celem posługi każdego ministranta jest pokorna modlitwa i służba przy ołtarzu Jezusa Chrystusa oraz dawanie w codziennym życiu świadectwa wiary, miłości i prawdy.

Każdy ministrant, który służy przy ołtarzu, powinien podczas Mszy św. przystępować do Komunii św., ponieważ wtedy jego udział w Eucharystii jest pełny.
Ministrant powinien być przykładem godnego zachowania przy ołtarzu i dobrego życia na co dzień. Aby tak się stało ministrant powinien codziennie żarliwie modlić się oraz często przystępować do Spowiedzi św. i Komunii św.
Szczególnym patronem ministrantów jest św. Dominik Savio, żyjący w latach 1842-1857. Jako 15 -letni święty, będąc uczniem św. Jana Bosko, zasłynął jako wielki miłośnik Jezusa Chrystusa.

Każdy ministrant stara się godnie i sumiennie wypełniać swoje obowiązki:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia służbę przy ołtarzu
2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach
3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże
4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością duszy i ciała
5. Ministrant poznaje Liturgię i nią żyje
6. Ministrant modli się za Ojczyznę oraz służy jej rzetelną nauką i pracą
7. Ministrant jest dobrym synem i bratem
8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi prawdziwa radość
9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych
10. Ministrant stara się być dla innych przykładem dobrego ucznia Chrystusa.

Duszpasterstwo służby liturgicznej diecezji toruńskiej - www.powolania.diecezja.torun.pl


Ministranci i lektorzy w parafii:
Opiekun: Ks. Przemysław Skowroński

Zbiórki:
- ministranci i kandydaci: 2 i 4 sobota m-ca godz. 9:00 w domu katechetycznym
- lektorzy : 1 i 3 wtorek m-ca godz. 19:00, w 1 środę miesiąc o godz. 18:30
w domu katechetycznym.
Obecnie Panu Bogu przy ołtarzu służy 45 lektorów, ministrantów i kandydatów.

INFORMACJE:
- w grudniu 2010 r. podczas Mszy św. o g. 12.00 miała miejsce promocja lektorów i ministrantów. (zobacz galerię)

strona internetowa: lso-tarpno.cba.pl

XIV Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej

Peregrynacja relikwii i obrazu Bł. Rodziny Ulmów - 19.02.2024 r.

Promocja lektoratu i akolitatu WSD w Toruniu - 18.02.2024 r.