Żywy różaniec
Stowarzyszenie Żywego Różańca

Stowarzyszenia Żywego Różańca: Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826.
"Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę.

Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później "żywymi różami". Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.
Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.
Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". [...] "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in. "Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej".
Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem. Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym "Różaniec Dziewicy Maryi" ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, "aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii". Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób. Ceremoniał Żywego Różańca: Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
  • przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania NMP (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca św.,
  • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)
Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy wszystkich róż.
Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych.

Żywy Różaniec w parafii

Opiekun duchowy: ks. Michał Narodzonek
Spotkania : 1. niedziela m-ca, godz. 11.30 (bezpośrednio po Mszy św. o g. 10.30) w domu katechetycznym

Wspólnotę Różańcową w parafii tworzy 7 róż, czyli 110 osób. 13 dnia każdego miesiąca (od maja do października) członkinie uczestniczą w nabożeństwie fatimskim oraz procesji światła. W każdy czwartek o godz. 17.30 w kościele modlą się we wspólnocie rozważając tajemnice światła. Swoją modlitwą otaczają sprawy Kościoła i parafii.

1 Róża - p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe,   zelatorka Jolanta Kitowska
2 Róża - p.w. Św. Józefa,  zelatorka Teresa Janiszewska
3 Róża - p.w. Sł. B. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  zelatorka Stanisława Gerke
4 Róża - p.w. św. s. Faustyny Kowalskiej, zelatorka Cecylia Kozłowska                                              
5 Róża - p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zelatorka Anna Smiger
6 Róża - p.w. Św. Teresy, zelatorka  Barbara Sadowska
7 Róża - p.w. Św. Jadwigi Śląskiej, zelatorka Wanda Karasińska


 

XIV Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej

Peregrynacja relikwii i obrazu Bł. Rodziny Ulmów - 19.02.2024 r.

Promocja lektoratu i akolitatu WSD w Toruniu - 18.02.2024 r.