Ruch Szensztacki
Założył go Sługa Boży Ojciec Józef Kentenich

Ruch Szensztacki powstał 18 października 1914 r.. Założył go Sługa Boży Ojciec Józef Kentenich. Centrum i kolebką Ruchu jest sanktuarium Matki Bożej Trzykroć przedziwnej w Szensztacie k. Koblencji.

W Polsce jego rozwój datuje się od 1946 r.. Obecnie na całym świecie istnieje ok. 195 sanktuariów szensztackich, w tym 6 w Polsce. Jest dziełem międzynarodowym rozwijającym się w ponad 60 krajach. Ma charakter maryjny, pedagogiczny, apostolski. Maryja w duchowości szensztackiej jest Matką i Wychowawczynią. Każda osoba z Ruchu zawiera z Nią przymierze miłości. Ta ścisła więź prowadzi do zdobycia maryjnej postawy i całkowitego oddania się Bogu. Apostolski charakter stawia za główny cel kształtowanie moralno-religijne siebie i członków rodziny. Dążeniem pracy formacyjnej jest wychowywanie nowego człowieka pełnego ewangelicznej wiary,. Ważną rolę w domowym rozwoju odgrywa sanktuarium domowe. Umieszcza się w nim krzyż oraz obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Jest to miejsce, które ułatwia przeżywanie obecności Boga, gdzie doświadcza się rzeczywistości przymierza z Bogiem, to miejsce wspólnej i osobistej modlitwy, dialogu małżeńskiego tzw. "Godziną Szensztacką".

Ruch Szensztacki w parafii
Ruch Szensztacki w parafii istnieje od 1983 r. Wspólnotę tworzy 9 małżeństw i 6 pań. Osiemnastego dnia każdego miesiąca uczestniczą we wspólnotowej Mszy św. Co miesiąc odbywają się spotkania prowadzone przez Siostrę Szensztacką.  Powstała również grupa chłopców spotykająca się raz w miesiącu z Ojcem Szensztackim. Swoją formację członkowie Ruchu rozwijają na rekolekcjach i dniach skupienia. Czynnie włączają się w życie parafii poprzez m.in. przygotowania procesji, aktywny udział i oprawę liturgiczną Mszy św., Poradnictwo Rodzinne, Róże Różańcowe, Apostolat Margaretka.

Opiekun: ks. Przemysław Skowroński
Spotkania - 18. dzień m-ca godz. 18:30 (bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18:00)
Ilość osób: 15.

XIV Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej

Peregrynacja relikwii i obrazu Bł. Rodziny Ulmów - 19.02.2024 r.

Promocja lektoratu i akolitatu WSD w Toruniu - 18.02.2024 r.