Rada duszpasterska
Właściwy rozwój życia religijnego

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Rada jest instytucją stałą w parafii, a jej kadencja trwa 4 lata.

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym proboszcza. Do jej zadań należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w diecezji. Chociaż Rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz, przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii, winien wziąć pod uwagę jej opinię.

Rada duszpasterska w parafii:
Liczba członków: 17
Opiekun: ks. kan. Zbigniew Gański
Spotkania: co 3 miesiące

Diecezjalny Dzień Skupienia GMOP - 12.11.2022 r.

Marsz Wszystkich Świętych 2022

100-lecie naszej parafii - 9.10.2022 r.