PUSTYNIA MIAST

Jest ruchem młodzieży katolickiej, która odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, pragnie włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Od kilku lat wędruje w czasie wakacyjnym (akcja letnia) po różnych miastach Polski, głosząc na ulicach, osiedlach, w szpitalach, w domach opieki społecznej, w domach dziecka, w więzieniach, poprawczakach, na koncertach rockowych chwałę JEZUSA CHRYSTUSA.

Duchowym Patronem, Przyjacielem, Opiekunem wspólnoty jest ks. Jan Bosko.

     Pustynia Miast działa - starając się realizować dwa zasadnicze cele: formacyjny (osobista praca nad sobą) i ewangelizacyjny (głoszenie Dobrej Nowiny). Całoroczna praca formacyjno-ewangelizacyjna służy przygotowaniu wakacyjnej akcji Pustyni Miast i założeniu nowych wspólnot w odwiedzanych miastach. W ciągu pracy rocznej każda wspólnota lokalna realizuje tzw. zadania ewangelizacyjne, poprzez które prowadzi zorganizowaną działalność ewangelizacyjną.

Trzy podstawowe wymiary formacji w Pustyni Miast:

            ODWAGA świadczenia o Jezusie Chrystusie.

            Osoba należąca do Pustyni Miast:

·      w każdej chwili i w każdej sytuacji nie boi się zaświadczyć miłości i wierze w Jezusa Chrystusa;

·      wyzbywa się strachu przed ludźmi najbardziej oddalonymi od Boga, szczególną uwagę zwraca na osoby zbuntowane, najbardziej potrzebujące i zaniedbane duchowo;

·      daje publicznie świadectwo poprzez bycie we wspólnocie oraz życie osobiste.

     RADOŚĆ z głoszenia Dobrej Nowiny.

      Osoba należąca do Pustyni Miast:

·         odznacza się autentyczną radością życia chrześcijańskiego;

·         kieruje się pogodą ducha i optymizmem;

·         jest zawsze radosna w myśl powiedzenia ks. Bosko "szatan boi się ludzi radosnych".

            MOC DUCHA w działaniu.

              Osoba należąca do Pustyni Miast:

·      czerpie moc Ducha z sakramentów świętych i osobistej modlitwy;

·      ciągle otwiera się na nowe dary i charyzmaty Ducha św.;

·      ma świadomość swojej ludzkiej bezużyteczności, dlatego systematycznie pracuje nad sobą w dziedzinie pokory.

    Wspólnoty PM spotykają się na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych , a także na ogólnopolskich zjazdach Pustyni Miast kilka razy w roku. W każde wakacje rusza nasza pielgrzymka, a ukoronowaniem całorocznej pracy naszych wspólnot jest wakacyjna akcja ewangelizacyjna. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Pustyni Miast zapraszamy na stronę www.swe.pl

     Rozpoczynamy internetową Ewangelizację, która jest śladem tego wszystkiego, co dokonuje się w naszej wspólnocie. Chcemy dzielić się z Tobą wydarzeniami, poprzez które odkrywamy, rozpoznajemy i dotykami Bożej obecności. Jeśli odwiedzasz naszą stronę, jesteś poszukiwaczem - jesteś podróżnikiem, który ma konkretne pragnienia i oczekiwania! Skarb jednak jest ukryty - aby Go odnaleźć, potrzeba tylko jednego: sprzedać wszystko - swoje "ja", i przyjąć z radością darowany skarb: JEZUSA! (por. Mt 13,44; 19,21).

     
Pustynia Miast w parafii:

Istnieje od września 2010 r.

Opiekun duchowy:  Ks. Marcin Banach
Spotkania: piątek g. 19.00 w domu katechetycznym.
Ilość osób: 25.

strona internetowa: pl-pl.facebook.com/PustyniaMiast

 
©2013-2017 Powered by Marcin Koźliński Twoje-Miasto Sp. z o.o. SYSPiR CMS