KOŁO MISYJNE
Pomoc dzieciom w krajach misyjnych

Celem działalności jest pomoc dzieciom w krajach misyjnych w ramach programu "Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieciom". Wszystkie dzieci, dzięki łasce chrztu świętego zaproszone są do współpracy misyjnej w myśl zasady: "Dzieci pomagają dzieciom", aby ich pomoc duchowa i materialna - czasem wielkości ewangelicznego ziarna gorczycy - była ich osobistym udziałem.

Celem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest:
  • modlitwa za misje,
  • przykład dobrego życia,
  • drobne ofiary i wyrzeczenia,
  • zainteresowanie problematyką misji swoich kolegów i koleżanek.

Kółko Misyjne w parafii:

Koło Misyjne w parafii powstało 1 września 2009 r. Do Koła należy 20 dzieci ze szkół podstawowych. Spotkania przy kościele odbywają się raz w miesiącu, w środę o g. 15.40 i w szkole podstawowej nr 18 raz w miesiącu we wtorki. Dzieci zapoznają się z pracą misjonarzy i życiem rówieśników w krajach misyjnych, prowadzą korespondencję z misjonarzami, wspomagają duchowo i materialnie misjonarzy.
Swoje święto obchodzą w uroczystość Trzech Króli – jest to jednocześnie Misyjny Dzień Dzieci. W październiku 2009 r. dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Mery Kanini z Kenii oraz zbiórce pieniędzy na jej leczenie.
W listopadzie 2009 r. odwiedziły wystawę „Misje w Afryce” zorganizowana w grudziądzkim muzeum. Dzieci biorą aktywny udział w życiu parafii: nabożeństwa różańcowe, droga krzyżowa, uroczystości św. Izydora, św. Ojca Pio, przygotowują liturgię podczas niedzielnych Mszy św. dla dzieci, kwestują.
W grudniu 2009 r. zaprosiły o. Roberta Tounsi, aby podczas spotkania dowiedzieć się o pracy braci w krajach misyjnych.
W styczniu 2010 r. w szkole i w kościele przedstawiły jasełka misyjne. W marcu 2010 r. kwestowano na rzecz swoich rówieśników z Ukrainy oraz uczestniczono w czuwaniu przy krzyżu papieskim w kościele św. Ducha.
W kwietniu 2010 r. razem ze szkolnym kołem Caritas zbierano pieniądze na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Haiti.
W październiku 2010 r. kwestowały z okazji Dnia Papieskiego oraz niedzieli misyjnej.

Opiekun: Ks. Marcin Jędraszek, Katarzyna Ziółkowska

Spotkania: przy kościele - raz w miesiącu, w środę o g. 15.40; w szkole podstawowej nr 18 - raz w miesiącu we wtorki
Ilość osób: 15.
 
©2013-2017 Powered by Marcin Koźliński Twoje-Miasto Sp. z o.o. SYSPiR CMS