DZIECIĘCE KOŁO RÓŻAŃCOWE
Idąc za wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej

Idąc za wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, jakie skierowała do dzieci podczas objawień "Trzeba modlić się na różańcu za grzeszników " oraz za przykładem Ojca św. Jana Pawła II, który powiedział o różańcu: " Różaniec jest moją codzienną i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swej prostocie i swej głębi (...), w 2009 roku powstało Dziecięce Koło Różańcowe, które pragnie choć w małej części odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej.

Mali apostołowie,  każdego dnia biorą do ręki różaniec i modlą się w różnych intencjach: za grzeszników, za ludzi którzy odchodzą od Boga, za ludzi trwających w nałogowych grzechach, proszą o przemianę ich życia oraz w swoich intencjach, które często spontanicznie wypowiadają głośno.

Trzy podstawowe hasła, z którymi wiąże się przynależność do dziecięcego kółka różańcowego:
- nie ma dnia bez modlitwy,
- nie ma niedzieli bez Mszy św.,
- nie ma miesiąca bez spowiedzi świętej.

Opiekun: Ks. Marcin Jędraszek
Opiekunki:
Elżbieta Kowalska i Elżbieta Renkel
Spotkania: drugi piątek miesiąca, g. 16.30 w domu katechetycznym


©2013-2017 Powered by Marcin Koźliński Twoje-Miasto Sp. z o.o. SYSPiR CMS